עריכת חבר צוות:

הרשאות קיימות:

העלת תוכן (פרקים וסרטים)

באפשרותך לאשר את הצטרפותך או לסרב, שים לב! 
במידה ואתה מאשר:

  • אתה תצא מהקבוצה הנוכחית שאתה נמצא בה
  • אם אתה מנהל קבוצה הקבוצה שלך תימחק ואתה תצטרך לקבוצה הנ”ל
  • לא תוכל לחזור לקבוצה שאתה נמצא בה עד שלא יזמינו אותך חזרה אליה
  • וודא/י כי הנך בטוח/ה מודע להרשאות שתקבל לקבוצה טרם אישורך

עוזר מנהל - הכל

חבר צוות בכיר - 2 הרשאות

חבר צוות מתקדם - הרשאה אחת

חבר צוות - ללא הרשאות (ניתן רק לעלות תוכן)